07/04/18  Tin của trường  32
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HUY
 07/04/18  Tin của trường  38
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HUY
 25/04/16  Tin của trường  270
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Cẩm Huy.